H0-Baan

Op dit moment zijn hebben we een begin gemaakt met het realiseren van onze nieuwe H0 – modulebaan.

Deze baan zal een weergave worden van station Nijmegen in de 60-er jaren van de vorige eeuw. In NS termen: periode IIIc (1958-1968).

Station Nijmegen 1954:

©Spoorwegmuseum

Hoewel de eerste rails volgens het baanplan zijn gelegd, staan nog veel  vragen open, bijvoorbeeld:

– Waar stonden op het emplacement seinen en welke soorten werden gebruikt?

– Gaan we bovenleidingen plaatsen?

– Hoe worden de blokken ingedeeld voor de digitale én analoge besturing?

– Welke gebouwen (scenery) moeten worden geplaatst?

– ………… en nog veel meer vragen….

Heeft u nog informatie, foto’s, tekeningen,  etc. over het station Nijmegen in de 60-er jaren van de vorige eeuw laat het ons weten! Mogelijk kan het ons verder helpen om het station en de omgeving ervan zo waarheidsgetrouw na te bouwen.