H0-Baan

Nu de verhuizing naar onze nieuwe clubruimte in Elst nagenoeg is afgerond gaan we flink aan de slag met het realiseren van onze nieuwe H0 – modulebaan.

Deze baan zal een weergave worden van station Nijmegen in de 60-er jaren van de vorige eeuw. In NS termen: periode IIIc (1958-1968).

Station Nijmegen 1954:

©Spoorwegmuseum

De baan bevindt zich in de ontwerp fase waarin nog veel vragen open staan, bijvoorbeeld:
– Waar stonden op het emplacement seinen en welke soorten werden gebruikt.
– Gaan we bovenleidingen plaatsen.
– ………… en nog veel meer vragen….