N – Sloperij

Direct achter de ophaalbruggen over de Vecht bevindt zich de, zeer gedetailleerde, sloperij:


Tijdens de technische renovatie van de N-baan wordt de besturing van het industrie spoortje vervangen door een up-to-date Arduino besturing:

Op de foto is de besturing van de sloperij te zien. Duidelijk is de Arduino microcomputer te zien, er staat “UNO” op. Deze wordt in C geprogrammeerd en Arduino’s worden over de hele wereld gebruikt.  Van het sturen van beweging en belichting van kunstwerken tot, in dit geval, door hobbyisten die hun treinbaan er mee besturen.
De rode unit linksboven regelt, aangestuurd door de Arduino, de rijrichting en de snelheid van de locjes.
De 8 “blauwe blokjes” zijn de relais die door de Arduino worden aangestuurd en daarmee wel of niet stroom naar de baan en naar de wissel motoren doorlaat. Aan de printplaat worden reedcontacten verbonden die op de baan zijn gemonteerd. Daarmee kan de Arduino “zien” waar een trein zich bevindt.

Dit technische hoogstandje is gebouwd door ons lid Henk. Wat allemaal mogelijk is met deze techniek laat hij graag op zijn website zien: https://hvdheijd.home.xs4all.nl/