N-Baan

Vanaf 1996 zijn de leden van de N-spoorclub Nijmegen begonnen met het bouwen van een gedeelte van het spoortraject Amsterdam – Hilversum en met name het deel van Weesp naar Diemen. En dan met name in de schaal van 1:160 (N-spoor).

Dit betreft het stationsgebouw Weesp met de directe omgeving, inclusief perrons, tunnels, viaducten, seinen, een gedeelte van de bebouwing en verlichting.

Ook de autoweg A9 naar Amsterdam met de onderdoorgang is weergegeven.

Bijzonder interessant zijn de twee spoorbruggen over het Amsterdam Rijn kanaal, gemaakt uit messing profielen.

Daarnaast zijn vermeldingswaardig de twee ophaalbruggen over de rivier de Vecht, met een doorvaart voor boten.

Er is gestreefd zo natuurgetrouw mogelijk de bebouwing en begroeiing weer te geven, waarbij een hoge graad van perfectie is nagestreefd.

In 2018/2019 ontstonden er steeds meer technische problemen met de besturing van de baan en daarom is toen besloten tot een renovatie van de baan en een aanpassing van de elektronica aan de maatstaven van de huidige tijd, echter met behoud van zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie.

De besturing van de treinen kan nu zowel analoog als digitaal plaats vinden.

De baan kan op 2 manieren worden opgesteld: (zie ook foto’s) waarbij wij een lichte voorkeur hebben voor de rechte, lange opstelling:

  • een rechte opstelling;
  • een U-vormige opstelling

De rechte opstelling beslaat dan 22 x 2,5 meter, met een oppervlakte van ca. 36 vierkante meter. De gewenste plaats in het expositiegebouw is dan een plaats met een muur of scheidingswand als achtergrond.

De U-vormige opstelling vraagt om ca 12 x 6 meter. Dan is de plaats in het expositiegebouw minder van belang.

Beide opstellingen:

Rechte opstelling

U-vorm opstelling